Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı    :Hacettepe ÜTF.2001
Uzmanlık Yılı ve Yeri                :2008, GAZİANTEP ÜTF
Doçentlik Yeri ve Yılı                :2013, YEDİTEPE ÜTF
Yabancı Diller                          :İngilizce
Mesleki Ödüller                        :2007 TKD Arşivi En İyiMakale Ödülü (4. Lük)
Mesleki Yayınlar                       :100
Yabancı Yayın Sayısı                 :60
Türkçe Yayın Sayısı                  :40
Uluslararasi Bildiri Sayısı          :12
Ulusal Bildiri Sayısı                   :27

 

Kitap Bölümü
Küçükdurmaz Z, Göktekin Ö, Bülent Görenek, Aritmiler, Nedenleri, Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri (Erişkin Konjenital Kalp Hastalıklarında Aritmiler), 427-433 pp., İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2010

 

Kariyer Özeti:    
Ar.Gör.Tıp Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi     2002-2008 
Gözlemci/Araştırmacı Adult Congenital Heart Disease Department, Royal Brompton Hospital, Imperial College, London, UK    2006
Uz. Dr.    S.B. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi    2008-2010
Yar.Doç.  Tıp Fakültesi/Kardiyoloji AD/Cumhuriyet Üniversitesi    2010-
Uz. Dr.    Saitama Medical University, Cardiac Electrophysiology Department, Saitama, Japan    2010-2011
Yrd. Doç. Dr. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013
Doç. Dr. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-

    
Dernek Kulüp Üyelikleri:    
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Tabipler Derneği
European Society of Cardiology
European Heart Rhythm Association
European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
American Heart Association
International Atherosclerosis Society